cerotype روسیه سوریه وزارت خارجه بین الملل

cerotype: روسیه سوریه وزارت خارجه بین الملل کلاه سفید ها تروریست ها سوریه روسیه

گت بلاگز اخبار اجتماعی بحران آب، قابل انكار نيست

ايران امروز با چندینه چالش مهم روبه روست؛ آسيب هاي اجتماعي، بيكاري و بحران هاي زيست محيطي از مهم ترين اين چالش ها هستند كه بايد نظام برنامه ريزي كشور براي حل و

بحران آب، قابل انكار نيست

بحران آب، قابل انكار نيست

عبارات مهم : منابع

ايران امروز با چندینه چالش مهم روبه روست؛ آسيب هاي اجتماعي، بيكاري و بحران هاي زيست محيطي از مهم ترين اين چالش ها هستند كه بايد نظام برنامه ريزي كشور براي حل و فصل آنها چاره انديشي كند. به طور مشخص در حوزه محيط زيست ما با چندینه مساله مواجه ايم. مديريت پسماند، كاهش كيفيت آب، آلودگي هوا و پديده گرد و غبار از جمله پرسشها حوزه محيط زيست هست. از اين ميان توجه به بحران آب با توجه به اينكه مساله اي جهاني است و كشورهاي متعددي از آن زحمت مي برند، ضروري است.

بحران آب، قابل انكار نيست

ايران از طرفي به عنوان يك كشور در حال توسعه و از طرف ديگر با رشد سريع جمعيت، بايد براي پرسشها حوزه محيط زيست برنامه اي روشن داشته باشد. خشك شدن تالاب ها و فرونشست زمين در برخي نقاط كشور از جمله تهران، حفر چاه هاي عميق براي توليد محصولات كشاورزي و غيره در زمره مهم ترين پيامدهاي مديريت نامناسب منابع آب است.

در گام نخست بايد همه كارشناسان و مديران فارغ از هر گرايش و سليقه سياسي اين بحران و ابعادش را بشناسند و قبول داشته باشند. به عقيده من براي اينكه درك بهتري از وضعيت موجود ايجاد شود بايد بانك جامع اطلاعات آب كشور ايجاد شود. در صورت تهيه اين اطلاعات مي توان به طور دقيق براي اصلاح وضعيت منابع آب تمهيداتي انديشيد. كشور ما در شرايطي است كه از نظر مديريت منابع آب نياز به نگاه ويژه و برنامه هاي راهبردي دارد. همچنان كه اين نياز در رابطه با آلودگي منابع خاك و فرسايش خاك هم احساس مي شود.

ايران امروز با چندینه چالش مهم روبه روست؛ آسيب هاي اجتماعي، بيكاري و بحران هاي زيست محيطي از مهم ترين اين چالش ها هستند كه بايد نظام برنامه ريزي كشور براي حل و

يكي ديگر از کارها مورد نياز، بازنگري در سياست هاي كشاورزي در كشور هست. قبلا هم در جلسه اي خدمت وزير جهاد كشاورزي جناب آقاي حجتي به مساله توليد محصولات كشاورزي پر آب بر اشاره كرده ام. به عنوان نمونه بسياري از كارشناسان عقيده دارند توليد و صادرات هندوانه با توجه به هزينه و فايده آن عملا به معني صادرات آب هست. وزارت جهادكشاورزي بايد روند شناسايي محصولات پرآب بر و معرفي محصولات كم آب بر را به عنوان جايگزين كشت تسريع كند.

ما مي توانيم مطابق نيازهاي جامعه و واقعيت هاي زيست محيطي در اين بخش برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تدوين كنيم. براي تامين نيازهاي كشور هم راهكارهاي متعددي را مي توان به كار گرفت. استفاده از سيستم بازچرخاني آب در بخش هاي توليدي بايد به طور جدي دنبال شود. از طرف ديگر ما در مجلس راجع به واردات محصولاتي كه امكان توليد عمده آنها در داخل كشور وجود ندارد هم بحث هايي داشته ايم. يكي از موارد مورد بحث، واردات محصولات تراريخته بود كه مجلس قواعد دقيقي براي اين كار پيش بيني كرده است تا اين محصولات با برچسب هاي مشخص عرضه شوند و مصرف كنندگان هم با اطلاع كامل از آنها استفاده كنند. يكي ديگر از کارها مهمي كه بايد در دستور كار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد پايش مداوم كيفت آب هست. شايد خيلي ها اصلا ندانند كيفيت آب چگونه است و از همين رو متوجه عمق بحران در اين بخش نباشند. در همه دنیا برخورداري از منابع آب زيرزميني مطلوب از اهميت ويژه اي برخوردار هست. مي توان با شناسايي عواملي كه موجب كاهش كيفيت آب مي شود راهكارهايي را براي افزايش كيفيت آب پيش بيني كرد. به كارگيري سياست هاي تشويقي براي كنترل آلاينده هاي آب از جمله پرداخت تسهيلات تشويقي، برآورد ارزش واقعي آب در كاربري هاي گوناگون و توجه به تامين حقابه هاي زيست محيطي از ديگر نيازهاي جدي حوزه محيط زيست و آب در كشور است كه بايد براي آنها تصميم هاي دقيق و مبتني بر يافته هاي علمي اتخاذ شود.

فريده اولادقباد

٭عضو فراكسيون محيط زيست مجلس دهم

بحران آب، قابل انكار نيست

اعتماد

واژه های کلیدی: منابع | برنامه | محصولات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog